Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 11

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Наукове фахове видання України, категорії «Б», галузь знань: 22 Охорона здоров’я, спеціальність: 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 10 від 26.06.2023 р). ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Попов М. М., д. мед. н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна.

Опис

The journal is a professional in the field of sciences in Ukraine, сategory «Б», 22 Health care, Specialties 222 Medicine, 224 Technologies of Medical Diagnosis and Treatment, 228 Pediatrics, 229 Public Health. MES Ukraine Order № 1471 of 26.11.2020. Approved for publication by the Academic Council of V. N. Karazin Kharkiv National University (protocol № 10 from 26.06.2023). EDITOR-IN-CHIEF: Popov M. M., MD, PhD, Full Professor, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine.

Ключові слова

Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 11 [електронне видання] / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2023. – 75 с.