Географія населення з основами демографії: методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи студентів бакалавріату другого курсу спеціальності 103 Науки про Землю освітньої програми «Географії» спеціалізації «Економічна та соціальна географія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-04-02

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми базового курсу «Географія населення з основами демографії» як одного з важливих в циклі підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю 103 Науки про Землю освітньою програмою «Географія» спеціалізацією «Економічна та соціальна географія». Методичні рекомендації містять завдання до практичних занять з дисципліни, перелік основних понять з кожної теми, перелік питань для обговорення, завдання, вихідні дані та рекомендації до виконання по кожному практично-семінарському заняттю, передбаченому програмою курсу. Мета посібника: надати методичну допомогу студентам при підготовці до практичних занять та їх виконання, а також при вивченні даної дисципліни і розвитку навичок самостійної роботи при підготовці до поточних і підсумкового контролів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис