Содержание и формы трансграничного сотрудничества: учет европейского опыта в украинско-российском контексте

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Рассмотрены опыт и новвейшие тенденции европейксого трансграничного сотрудничества и возможность их применения на украинско-российском пограничье.

Опис

Ключові слова

еврорегион «Слобожанщина», трансграничное сотрудничество, украинско-российское пограничье, украинско-российские отношения, cross-border studies

Бібліографічний опис

Черномаз П.А. Содержание и формы трансграничного сотрудничества: учет европейского опыта в украинско-российском контексте / П.А. Черномаз // Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 15 грудня 2012 р. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 135-139.