Новые материалы скифского времени с поселения у с. Завадовка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; історичний факультет

Анотація

Опис

Ключові слова

Дворец детского и юношеского творчества, археологическая разведка, Шрамко, шурф, фрагмент, зольник

Бібліографічний опис

Гречко Д.С. Новые материалы скифского времени с поселения у с. Завадовка // Проблеми історії та археології України. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції до 100-річчя ХІІ Археологічного з’їзду в м. Харкові 25-26 жовтня 2003 р. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – С. 34 – 37.