Навчальна програма "Метеорологія і кліматологія"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Курс «Метеорологія і кліматологія» є нормативною дисципліною, яка дає уяву про фізичні процеси, що відбуваються в атмосфері, основні методи аналізу та прогнозу метеорологічних величин та явищ, кліматичний режим атмосфери і фактори, що впливають на формування клімату, а також вплив атмосфери на природні сфери та екологічний стан навколишнього середовища в цілому, тобто є базовим природничим курсом у системі підготовки спеціаліста-еколога.

Опис

Мета викладання курсу – формування у студентів систематичних знань щодо складу і будови атмосфери, способів опису стану атмосфери, фізичних процесів, що протікають у ній, закономірностей формування погоди і клімату, та їх впливу на стан довкілля.

Ключові слова

природничі науки, метеорологія, кліматологія, екологія

Бібліографічний опис

Максименко Н.В. Метеорологія і кліматологія : навчальна програма нормативної дисципліни / Н.В.Максименко. // Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Т. А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 – С.88-95.