Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 5

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Наукове видання містить статті, які присвячені актуальним проблемам сучасної медицини. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 8 від 27.04.2020 р).

Опис

The scientific publication contains articles devoted to the actual problems of modern medicine. Approved for publication by the Academic Council of V. N. Karazin KhNU (protocol № 8 from 27.04.2020).

Ключові слова

Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 5 [електронне видання] / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 79 с.