Методичний аспект навчального перекладу на заняттях РЯІ у багатонаціональних групах студентів-філологів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядається можливість і доцільність застосування перекладних технологій навчання російської мови як іноземної в багатонаціональних групах студентів-філологів як засіб формування лінгвістичної й перекладацької компетенції.

Опис

Possibilities and advisability of the translating technologies use in the process of training Russian as a foreign language in the multinational philological groups as a means of forming linguistic and translating competence have been considered in the article.

Ключові слова

training translation, reverse translation, translating technologies, linguistic and translating competence, учебный перевод, переводные технологии, обратный учебный перевод, лингвистическая и переводческая компетенция, навчальний переклад, перекладні технології, навчальний зворотній переклад, лінгвістична й перекладацька компетенція

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 16