Стратегії виживання радикальних ідеологій: крайні праві у сучасних демократичних суспільствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються основні стратегії виживання радикальних ідеологій в умовах сучасних демократичних суспільств. На прикладі пристосування крайніх правих до вимог демократичних реалій аналізуються стратегічні напрямки діяльності радикальних політичних сил у площині громадянського суспільства, зміни організаційної структури радикальних угруповань, механізми та перспективи поширення радикальних поглядів серед населення. На базі дослідження сучасних форм фашизму Р. Гріффіна пропонується схема аналізу проявів політичного радикалізму в Україні. В статье рассматриваются основные стратегии выживания радикальных идеологий в условиях современных демократических обществ. На примере приспособления крайних правых к требованиям демократических реалий анализируются стратегические направления деятельности радикальных политических сил в плоскости гражданского общества, изменение организационной структуры радикальных группировок, механизмы и перспективы распространения радикальных взглядов среди населения. На основании исследования современных форм фашизма Р. Гриффина предлагается схема анализа проявления политического радикализма в Украине. Main survival strategies of radical ideologies in the conditions of contemporary democratic societies are considered in the article. On the basis of case study of adaptation of extreme right to the democratic realities, the strategic directions of the activity of radical political forces in the civil society dimension, transformations of organizational structure of radical groups, and mechanisms and perspectives of spreading radical views among population are analyzed. The scheme of researching the manifestations of political radicalism in Ukraine is proposed on the basis of R. Griffin’s study of contemporary forms of fascism.

Опис

Дублікаш Тетяна Миколаївна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

radical ideologies, radical political forces, civil society, electoral support, радикальні ідеології, радикальні політичні сили, громадянське суспільство, електоральна підтримка

Бібліографічний опис

Дублікаш Т.М. Стратегії виживання радикальних ідеологій: крайні праві у сучасних демократичних суспільствах / Дублікаш Тетяна Миколаївна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 889. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 25. – С. 103-106