Заповідна справа:навчальна програма нормативної дисципліни

Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Неможливо сформувати екологічний світогляд майбутніх фахівців без вивчення особливостей організації еталонних територій щодо збереження генофонду біосфери. Необхідність такої діяльності сьогодні не викликає сумніву. Але вже пішло в минуле створення заповідних об’єктів за домінуючим критерієм збереження окремих зникаючих видів флори та фауни. В наш час великого значення набуло збереження також абіотичної складової ландшафту та, що найбільш важливо – ландшафту взагалі.

Опис

Побудовано курс за модульною системою, яка передбачає структуризацію дисципліни на відповідні самостійні модулі, кожен з яких починається програмною лекцією і закінчується поточним тест-контролем. Взагалі теоретична частина курсу «Заповідна справа» складається з наукових основ та принципів створення заповідних об’єктів та прикладної частини, в якій надається характеристика окремих заповідних об’єктів України та світу взагалі. Структура практичних занять відображує загальну побудову курсу та відповідає їй. Самостійна робота студентів охоплює навчальну і наукову роботу, що пов’язана з прикладними аспектами реалізації заповідної справи та характеристиками окремих заповідних об’єктів та територій.

Ключові слова

природничі науки, заповідна справа, екологія, еталонні території

Бібліографічний опис

Тітенко Г.В. Заповідна справа: навчальна програма нормативної дисципліни/Г.В.Тітенко, О.М.Байрак.//Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Т. А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 – С.208-213.