Реалізація принципів наступності та міжпредметної координації викладанні наукового стилю мовлення іноземним студентам-економістам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті проаналізовано роботу викладачів-русистів і викладачів- предметників у процесі викладання російської мови і спеціальних предметів іноземним студентам-економістам.

Опис

The work of Russian language teachers and teachers of a subject in the process of teaching the Russian language and major subjects to foreign students-economists has been analyzed in the article.

Ключові слова

intersubject coordination, scientific style, sequence, преемственность, межпредметная координация, научный стиль, наступність, міжпредметна координація, науковий стиль

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 18