Біоіндикація та біотестування : методичні вказівки до проведення контроль-колоквіуму для студентів з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 «Екологія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні вказівки розроблено з метою підвищення якості підготовки фахівців-екологів шляхом більш ретельного засвоєння отриманих знань та навичок щодо здійснення еколого-токсикологічної оцінки якості води, етапів та вимог до проведення польових обстежень водних об’єктів, послідовності процедур виконання методик біотестування для визначення токсичності води, донних відкладень та грунтів.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

NATURAL SCIENCES, TECHNOLOGY, FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING, студенти, екологія, екологічний моніторинг, біотестування, біоіндикація, біологічний тестовий аналіз, інтегральний метод оцінки якості об'єктів довкілля, біотестування – метод оцінки якості, об'єкти навколишнього природного середовища, науково-теоретичні засади біоіндикації, біоіндикація на різних рівнях організації матерії, прикладні аспекти біоіндикації

Бібліографічний опис

Крайнюков Олексій Миколайович. Біоіндикація та біотестування : методичні вказівки до проведення контроль-колоквіуму для студентів з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 «Екологія» / уклад. О.М. Крайнюков, І.А. Кривицька. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 24 с.