Образ оповідача у прозі Г. Квітки-Основ'яненка: досвід науково-критичного осмислення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються основні аспекти рецепції образу оповідача у прозі відомого українського письменника Г. Квітки-Основ'яненка. Прослідковується посилення літературознавчого інтересу до аналізу оповідної структури Квітчиних повістей в перші десятиліття XX ст., коли були представлені спеціальні дослідження із вказаного теоретичного аспекту. У кінці XX ст. відбувається вдосконалення методологічного апарату в контексті вивчення загальних оповідних стратегій української літератури.

Опис

The main aspects of reception of the narrator in the prose of the famous Ukrainian writer G. Kvitka-Osnovyanenko is considered in the article. It is traced the increase of criticism attention to the narrator analysis of the author's stories at the beginning of the XX-th century, when the first special researches through this theo-retical question were presented. At the and of the XX-th century the perfection of the methodological instruments was happened.

Ключові слова

оповідач, оповідь, проза, рецепція

Бібліографічний опис

Кириченко Ю.С. Образ оповідача у прозі Г. Квітки-Основ'яненка: досвід науково-критичного осмислення / Ю.С. Кириченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 846. Сер.: Філологія. – Вип. 56. – С. 57 – 61