Комп’ютерні мережі : методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

У методичних рекомендаціях містяться вимоги щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів другого курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форми здобуття освіти. Висвітлюються організаційні та методичні вимоги щодо структури, змісту, підготовки, оформлення і проведення захисту курсової роботи.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::TECHNOLOGY, комп’ютерні мережі, оформлення, конфігурація, вимоги, ДСТУ 3008, спеціальність 122, комп’ютерні науки, нормоконтроль, структура роботи

Бібліографічний опис

Комп’ютерні мережі : методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / уклад. С.І. Богучарський. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 48 с.