Зовнішня політика Болгарії за регентства і прем’єрства С.Стамболова в оцінці радянської історіографії 20-х рр. ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті виконано історіографічний огляд досліджень радянських авторів, опублікованих у період непу, де розкривається зовнішня політика С. Стамболова. Автор приходить до висновку, що оцінка радянськими авторами позиції С. Стамболова на міжнародній арені знаходиться у прямій залежності від інтерпретації істориками зовнішньої політики Росії кінця ХІХ ст. Протягом періоду непу спроби Санкт-Петербурга посилити свій вплив на Балканах засуджувались як втручання у внутрішні справи суверенної держави.

Опис

Ключові слова

радянська історіографія, Стамболов С., Народно-ліберальна партія, «стамболовісти»

Бібліографічний опис

Миколенко, Д. В. Зовнішня політика Болгарії за регентства і прем’єрства С. Стамболова в оцінці радянської історіографії 20-х рр. ХХ ст. / Д. В. Миколенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів, 2012. – Вип. 106. – Серія: Історичні науки № 9. – С. 33-36.