Педагогічна (асистентська) практика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-02-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Видання розкриває мету та зміст педагогічної практики, містить методичні рекомендації для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» з питань проходження практики, оформлення звітної документації, висвітлюються різні аспекти проведення педагогічної практики магістрів, дидактичні моделі змісту навчання студентів, аспекти виховної роботи зі студентами

Опис

Ключові слова

педагогічна практика, асистентська практика, звіт з практики, щоденник практики, зміст педагогічної практики, організація практики, завдання практики, схема оцінювання, критерії оцінювання, аналіз навчального заняття, звітна документація, обов’язки студента-практиканта, психолого-педагогічна характеристика, методика проведення, форми і методи виховної роботи, семінарські та практичні заняття, керівництво практикою, методика аналізу, особливості академічної групи, навчально-методичне забезпечення, план-конспект

Бібліографічний опис