Емоційно-вольова культура студента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

друкарня № 18 ПЗ.

Анотація

В монографії розглянуто роль і значення загальної емоційно-вольової культури особистості студента з погляду підготовки його до майбутньої професійної діяльності. В книзі подано обґрунтовану систему принципів і прийомів впливу на емоційно- вольовий компонент особистості з метою його професійно-педагогічної підготовки до злагодженої, узгодженої діяльності з учнями, батьками на основі педагогіки співробіт- ництва, взаємопорозуміння та готовності діяти за законами Краси й гармонії. Орієнтація на цілісний емоційно-вольовий компонент творчого характеру та опора на позитивні переживання передбачає сповідання вічних морально-духовних ідеалів та пошук со- ціальної захищеності через дотримання вимог трьох вічних моральних доброчинників, якими є Віра, Надія, Любов та показ безперспективності й потворності тенденцій до конфліктів, екстремізму, знущання, нудьги, суму, ненависті, заздрощів, розпусти, які, знищуючи красу, нівечать душу самого їх носія та призводять до самознищення.

Опис

Ключові слова

педагогіка

Бібліографічний опис

НечепоренкоМ.В. Емоційно-вольова культура студента / Монографія. – Х.: ХНУ іменіВ.Н. Каразіна, 2011. – 180 с.