Особливості цивільно-правової відповідальності виконавця за надання консалтингових послуг (Due Diligence) при купівлі-продажу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

цивільно-правова відповідальність, консалтингова послуга, купівля-продаж, підприємство, Due Diligence

Бібліографічний опис

Коваленко О.В. Особливості цивільно-правової відповідальності виконавця за надання консалтингових послуг (Due Diligence) при купівлі-продажу підприємства / Коваленко Олена Вячеславівна // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІI Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 240–242.