Туристсько-рекреаційні ресурси світу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки розроблено для самостійної роботи студентів 5 курсу денного та 6 курсу заочного відділень з метою виконання ними робочої програми навчальної дисципліни «Туристсько-рекреаційні ресурси світу», передбаченої навчальним планом підготовки студентів освітньо- кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр». Методичні вказівки містять структуру курсу та теми змістовних модулів, тези лекцій, словник основних термінів, завдання для практичних робіт, теми для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, список основної і додаткової літератури, вимоги до оцінюванні навчальних досягнень студентів.

Опис

Ключові слова

туризм, рекреація, туристсько-рекреаційні ресурси, відпочинок

Бібліографічний опис