Принципи та етапи укладання електронного навчального словника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

лексикографія, словник, електронний навчальний словник, словникова стаття, lexicography, dictionary, electronic educational dictionary, dictionary article

Бібліографічний опис

Хіньов, Євгеній Олегович. Принципи та етапи укладання електронного навчального словника : кваліфікаційна робота студента 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 прикладна лінгвістика освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика та англійська мова» / Є.О. Хіньов ; Науковий керівник Ю.В. Крапива. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 48 с.