Механізм трансферу технологій і його реалізація в інноваційному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-03-01

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НДІ ПЗІР НАПрН України

Анотація

У результаті дослідження виявлено, що організаційно-економічний механізм трансферу технологій доцільно розглядати як особливу організаційну форму, в якій процеси діяльності пов’язані один з одним, створюючи такий ланцюжок: мета – передання ноу-хау, нових технологій, технологічного обладнання та науково-технічних знань від власника до замовника – процес – вибір, оцінка та реалізація просування технології – результат – просування технології на профільний на ринок. Автором зазначено, що структура механізму трансферу технологій включає такі елементи: об’єкт; центр; суб’єкти; сукупність методів і способів як інструменти аналітичного, дослідницького характеру та інструменти реалізації намірів і планів; умови, які визначають обмеження і вимоги для отримання цільового результату; етапи. Винятковою особливістю організаційно-економічного механізму є суб’єкти та їх дії. Суб’єкти, які створюють та/або використовують технології та/або їх складові та яким належать або передаються майнові права на використання об’єктів права інтелектуальної власності, що є складовими технологій, і фізичні особи, які безпосередньо беруть участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових, надають необхідні для цього інформаційні, фінансові та інші послуги на всіх стадіях просування технологій та/або їх складових на ринок, виконують певні дії, які приводять до певного результату на кожному етапі трансферу технологій. Виявлено, шо стадії механізму трансферу технологій складаються з етапів, які реалізуються через процеси і закінчуються складанням конкретної документації. Виділення окремих стадій та визначення змісту етапів, процесів на кожній стадії має суттєве значення для розуміння інноваційного процесу. Зокрема, можна виділити такі етапи: вибір і попередня оцінка технології; встановлення оцінки обраної технології; проведення досліджень для виявлення розрахунку оцінки потенціалу розробки як об’єкта комерціалізації та просування готової до використання технології на профільний ринок; співпраця зі споживачами технології.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, економіко-правовий механізм, трансфер технологій, реалізація в інноваційному процесі, інноваційний процес

Бібліографічний опис

Розгон, Ольга Володимирівна. Механізм трансферу технологій і його реалізація в інноваційному процесі // Право та інновації. - 2022. - № 1. - С. 22-30. DOI 10.37772/2518-1718-2022-1(37)-3.