Анатомо-фізіологічні аспекти центральної та периферичної нервової системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-05-16

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ имени В.Н. Каразина

Анотація

Анатомія і фізіологія людини — це науки про будову біологічних організмів і процеси життєдіяльності, діяльність окремих органів і живого організму. Предметом цих двох наук є параметри живого організму, для фізіології - це функції організму, їх взаємозв'язки, регуляція і пристосування до середовища, для анатомії - це морфологічні особливості індивіда в цілому і в процесі еволюції під час індивідуального розвитку. Ця дисципліна покликана об’єднати наявні знання з анатомії та фізіології людини, дати найвище розуміння існування біологічної матерії, сформувати основу лікувальної тактики в медичній практиці майбутнього лікаря.

Опис

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Анатомо-фізіологічні аспекти центральної та периферичної нервової системи» розроблені відповідно до чинної програми з анатомо-фізіологічних аспектів центральної та периферичної нервової системи для студентів медичних факультетів університетів. Посібник призначений для роботи студентів під час підготовки до занять з курсу «Анатомо-фізіологічні аспекти центральної та периферичної нервової системи». Теми проілюстровані рисунками та схемами, які полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню. Матеріали дають змогу сформувати у студентів правильне розуміння закономірностей будови та функцій організму людини. Для студентів медичного факультету.

Ключові слова

центральна нервова система, рефлекторна дуга, біологічна регуляція, спинномозкові нерви, периферичні нерви, спинномозкові рефлекси, сомато-сенсорна система, бачення, слух, нюх, смак, черепно-мозкові нерви

Бібліографічний опис

Анатомо-фізіологічні аспекти центральної та периферичної нервової системи : методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 2-го курсу навчання [Електронний ресурс] / уклад. С. О. Шерстюк, Т. О. Храмова, С. А. Наконечна, Р. В. Сидоренко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. - (PDF 92 с.)