Утопія, антиутопія і соціальний міф

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті здійснено спробу представити конкретні спільні та відмінні риси утопії, антиутопії, соціального міфу. Зміст цих рис має онтологічний та аксіологічний плани. Під час дослідження була виявлена принципова схожість концептуальних ознак та контрастність окремих складових в творах антиутопічних та міфологічних. Серед антиутопійних творів за приклад брався роман О. Хакслі "Дивний новий світ" та роман Р. Бредбері "451° за Фаренгейтом". Відмінною виявилась представлена в них категорія часу, спільною-їх мета та функції. This study aims to compare spatial images Utopia and antyutopia as social myth.lnformatoin about the images has ontological and axiological planes. Was found the similar conceptual features and axiological polarity of some constituents in the novels of antyutopia and mythical. Among the antyutopias novels the novel "Brave new world" by O. Huxley and the novel of R. Bradbury "Fahrenheit 451 °". Different was the features of time and common their of aims and functions.

Опис

Пархоменко Інна Іванівна, аспірантка кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

антиутопія, свобода, ритуал, хронотоп, цивілізація

Бібліографічний опис

Пархоменко І.І. Утопія, антиутопія і соціальний міф / І.І. Пархоменко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2010. – № 901, вип. 59. – С. 133 – 138