Місце Херсонської області в санаторно-курортному комплексі України

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті розглянуто особливості санаторно-курортного господарства України та визначається місце Херсонської області в ньому. Коротко охарактеризовано природно-географічні умови та ресурси Херсонської області, придатні для розвитку рекреаційного комплексу, визначаються особливості географічного положення, водних та кліматичних ресурсів, забезпеченості грязьовими та мінеральними ресурсами тощо. Визначено забезпеченість закладами санаторно-курортного комплексу та визначено місце області серед регіонів України за цими показниками. Розглянуто особливості розміщення по території Херсонщини санаторно-курортних закладів. Окреслено проблеми та перспективи розвитку санаторно-курортного господарства області.

Опис

Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів: Матеріали Міжнародної наук.-практ. молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 3 – 5 жовтня 2013 р., м. Київ, Україна. – Київ: Логос, 2013. – 448 с.

Ключові слова

туризм, рекреація, туристсько-рекреаційні ресурси, санаторії, курорт, відпочинок

Бібліографічний опис