Про геоінформаційне забезпечення підтримки прийняття рішень у територіальному управлінні на місцевому рівні

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Натепер у вітчизняній географії спостерігається характерна відірваність багатьох методичних доробок від впровадження їх у практику вирішення нагальних господарських задач, задач територіального планування та розвитку соціальної сфери. Попри те, що саме географія забезпечує комплексне вивчення процесів у системі «природа-господарство-населення» та має справу виключно з об’єктами дослідження, що відрізняються складністю та полікомпонентністю, географи не завжди реалізують ці надбання у вирішенні конкретних задач. Застосування геоінформаційних систем та технологій у системах територіального управління на місцевому рівні надає сучасній географії більш прагматичного змісту і видається одним з засобів практичного впровадження наукових досліджень.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014

Ключові слова

геоінформаційні системи, консалтингові послуги

Бібліографічний опис