Навчальна програма «Вступ до фаху»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Навчальна дисципліна „Вступ до фаху” є нормативною у галузевому Державному стандарті вищої освіти за напрямком підготовки 0708 „Екологія”, забезпечує не тільки формування цілісних (системних) знань із майбутньої професії, а ще й визначає шляхи їх отримання, забезпечує первинну підготовку до формування знань з інших нормативних професійних дисциплін.

Опис

Мета навчальної дисципліни – формування знань щодо вимог стосовно підготовки фахівця у відповідності з побудовою європейського простору вищої освіти і наукових досліджень, формування первинних знань з основ екології та неоекології, наукових досліджень та уявлень про майбутнє місце роботи.

Ключові слова

natural science, екологія, підготовка фахівця

Бібліографічний опис

Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом "Екологія":навчальне видання /За ред.проф.В.Ю.Некоса та проф. Т.А.Сафранова.-Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005.-268 с.