Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядаються основні принципи навчання реферування студентів-іноземців, визначається місце реферування у системі занять з російської мови, описується розроблений з урахуванням визначених положень навчальний посібник з реферування.

Опис

Main principles of review training of the foreign students have been considered in the article. The role of review in the system of the Russian languages classes has been also determined. Text-book in review taking into account all the mentioned principal propositions has been described.

Ключові слова

review, scientific text, foreign students, organization of training, реферирование, научный текст, иностранные студенты, организация обучения, реферування, науковий текст, іноземні студенти, організація навчання

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 17