Сучасні проблеми екологічної безпеки функціонування гірничо-збагачувальних комбінатів та їх впливу на оточуюче природне середовище

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Проаналізована антропогенна складова дії гірничо-збагачувальних комбінатів України на оточуюче природне середовище. Забруднення компонентів навколишнього природного середовища в зоні впливу гірничорудного виробництва веде до зниження продуктивності лісових масивів, падінню врожайності сільськогосподарських культур і погіршенню якості сільськогосподарської продукції, а також погіршенню умов життєдіяльності населення. Надані рекомендації щодо поліпшення сучасного стану довкілля в зоні дії ГЗК.

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, забруднення, антропогенний вплив, техногенне навантаження, атмосферне повітря, земельні та водні ресурси

Бібліографічний опис

Кучеров К.I., Овчиннікова Н.Б.Сучасні проблеми екологічної безпеки функціонування гірничо-збагачувальних комбінатів та їх впливу на оточуюче природне середовище // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 849. Сер.: Екологія. – С. 90 – 96