Черезкрокове словотворення інноваційної лексики: особливості структури й семантики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література», Цимбаленко Поліни Максимівни. Науковий керівник: Хомік Олена Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, інновація, неологізм, оказіоналізм, неузуальні способи словотворення, деривація, черезкрокове словотворення, продукування, innovation, neologism, occasionalism, non-casual ways of word formation, derivation, step-by-step word formation, production, Хомік Олена Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент

Бібліографічний опис

Цимбаленко Поліни Максимівни. Черезкрокове словотворення інноваційної лексики: особливості структури й семантики : кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / П.М. Цимбаленко ; Науковий керівник О.Є. Хомік. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 73 с., іл.