Особливості перекладу українською мовою англомовної термінології у галізу психології