Четверть века пути в средневековье: Медиевистика на историческом факультете Харьковского университета

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статье идет речь об изучения истории средних веков на историческом факультете Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина в 1991–2014 гг. Охарактеризованы основные направления исследований и достижения ученых кафедры истории древнего мира и средних веков в сфере медиевистики. У статті йдеться про вивчення історії середніх віків на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 1991–2014 рр. Схарактеризовано основні напрямки досліджень і досягнення науковців кафедри історії стародавнього світу та середніх віків у галузі медієвістики. The paper deals with the study of medieval history at the Faculty of Historyof V. N. Karazin Kharkiv National University in 1991–2014. Author determined the main directions of research and scientific achievements of the Department of Ancient and Medieval History in Medieval Studies.

Опис

Ключові слова

Харьковский университет, исторический факультет, кафедра истории древнего мира и средних веков, медиевистика, византинистика, средние века, археологические раскопки, Харківський університет, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, медієвістика, візантиністика, середні віки, археологічні розкопки, Kharkiv University, Faculty of History, Department of Ancient and Medieval History, Medieval Studies, Byzantine Studies, middle ages, archaeological excavations

Бібліографічний опис

Сорочан С. Б., Домановский А. Н. Четверть века пути в средневековье: Медиевистика на историческом факультете Харьковского университета // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 41–58.