Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медична географія»

Ескіз недоступний

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Методичні вказівки розроблені до програми курсу «Медична географія» як одного з необхідних у циклі вибіркових дисциплін самостійного вибору ВНЗ підготовки бакалаврів географії. Мета – надати студентам методичну допомогу в більш ефективному оволодінні системою теоретичних та фактичних знань‚ розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Медична географія». Методичні вказівки призначені для використання студентами денного та заочного відділень геолого–географічного факультету за спеціальністю «Економічна і соціальна географія». Методичні вказівки містять загальні відомості про курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до знань та умінь студентів, рекомендовану літературу, теми і плани практичних та семінарських занять, контрольні запитання для самостійної роботи, теми рефератів, питання до модульного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Ключові слова

медична географія

Бібліографічний опис

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медична географія» Ключко Л.В.– Харків‚ 2008. – 16 с.