Механізми взаємодії органів публічного управління з громадськістю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У дисертації обґрунтовано науково-теоретичні підходи до розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення взаємодії органів публічного управління з громадськістю, що дозволило визначити його основні завдання, принципи, функції, методи і форми. Уточнено сутність, складові та зміст механізмів взаємодії органів публічного управління з громадськістю.

Опис

The dissertation substantiates scientific and theoretical approaches to the development of practical recommendations for improving the interaction of Public Administration bodies with the public, which made it possible to determine its main tasks, principles, functions, methods and forms. The essence, components and content of mechanisms of interaction of Public Administration bodies with the public are clarified.

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES, публічне управління, публічна влада, органи публічного управління, громадськість, громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, взаємодія, механізми взаємодії, public administration, public power, public administration bodies, public, civil society, civil society institutions, interaction, mechanisms of interaction

Бібліографічний опис

Васильковський, Олександр Тимофійович. Механізми взаємодії органів публічного управління з громадськістю : дисертація … доктора філософії : спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування (галузь знань 28 – Публічне управління та адміністрування) / О.Т. Васильковський. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024. – 254 с.

Зібрання