Просторово-статистичний аналіз розподілу населення Харківського регіону

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена висвітленню особливостей просторово-статистичного аналізу розподілу населення Харківської області. Обчислені основні показники аналізу розподілу населення: арифметичний, медіанний і модальний центри та центр тяжіння, наведено їх сутність та значення. Отримані результати відображені картографічно. Визначено та проаналізовано просторово-статистичні особливості розподілу населення по території Харківської області.

Опис

Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів: Матеріали Міжнародної наук.-практ. молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 3 – 5 жовтня 2013 р., м. Київ, Україна. – Київ: Логос, 2013. – 448 с.

Ключові слова

розподіл населення, просторово-статистичний аналіз, центри розподілу населення, центр тяжіння

Бібліографічний опис