Вплив допування празеодимом на температурну залежність псевдощілини монокристалів Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У роботі досліджено вплив допування празеодимом на провідність в базисній площині ВТНП-монокристалів YBaCuO. Встановлено, що надлишкова провідність (Т) зразків в широкому інтервалі температур Tf<Т<T* підкоряється експоненціальній температурній залежності Δs~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T) і може бути інтерпретована в термінах теорії кросовера БКШ-БЕК, де Т* представлена, як средньольова температура надпровідного переходу. In present work we have investigated the conductivity in the basis plane of the doped by Pr and of YBaCuO single crystals. It is shown, that the excess conductivity for the analyzed samples shows dependence Δs~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T) in a wide temperature range Tf<Т<T*, where Т* is the mean field temperature of superconducting transition. The temperature dependence of the pseudogap can be satisfactorily described in terms of the BCS-BEC crossover theoretical model. В работе исследовано влияние допирования празеодимом на проводимость в базисной плоскости ВТСП-монокристаллов YBaCuO. Установлено, что избыточная проводимость (Т) образцов в широком интервале температур Tf<Т<T* подчиняется экспоненциальной температурной зависимости Δs~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T) и может быть интерпретирована в терминах теории кроссовера БКШ-БЭК, где Т* представлена, как среднеполевая температура сверхпроводящего перехода.

Опис

Ключові слова

excess conductivity, doping, YВaCuO single crystals, high temperature superconductivity, crossover, pseudogap state, надлишкова провідність, допування, монокристали YВaCuO, високотемпературна надпровідність, кросовер, псевдощілинний стан

Бібліографічний опис

Вплив допування празеодимом на температурну залежність псевдощілини монокристалів Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ / О.В. Самойлов, А.А. Завгородній, Р.В. Вовк, М.О. Оболенський, К.А. Котвицька, В.Ю. Гресь // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №880. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 4(44). – С. 109 - 112