Ідеологічний дискурс романів Івана Багряного «Сад Гетсиманський» та «Тигролови» (літературні твори та кіноверсії, еміграція - Україна)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Ідеології визначають культурне життя людини, націй, людства, впливають на розвиток соціальних та політичних процесів. Вони можуть як призводити до воєн та встановлення тоталітарних режимів, так і конструктивно впливати на розвиток суспільства.
Ideologies determine the cultural life of a person, nations, humanity, and influence the development of social and political processes. They can both lead to wars and the establishment of totalitarian regimes and have a constructive impact on the development of society.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, українська література, автор-читач, твір, кіноверсія, література української діаспори (еміграції), Іван Багряний, роман, ідеологічний дискурс, персонаж, хронотоп, МУР, Святе Письмо, інтермедіальність, національна ідентичність, Ukrainian literature, author-reader, work of fiction, film version, literature of the Ukrainian diaspora (emigration), Ivan Bahrianyi, novel, ideological discourse, character, chronotope, Ukrainian Artistic Movement (MUR), Holy Scripture, intermediality, national identity

Бібліографічний опис

Макарадзе, Христина Зурабівна. Ідеологічний дискурс романів Івана Багряного «Сад Гетсиманський» та «Тигролови» (літературні твори та кіноверсії, еміграція - Україна) : дис. … д-ра фiлософiї : 035 – Філологія (Галузь знань – 03 Гуманітарні науки) / Х.З. Макарадзе. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 245 с.

Зібрання