Дослідження фонового електромагнітного поля на частині території Холодногірського району м. Харкова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Виконав : студент 4 курсу, групи НФ-41 Кулинич Богдан Анатолійович Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Освітня програма: прикладна фізика енергетичних систем. Керівник д-р фіз.-мат. наук, професор Пеліхатий Микола Михайлович.

Ключові слова

кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології, Пеліхатий Микола Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, electromagnetic field, voltage, electric background, електромагнітне поле, напруженість, електричний фон

Бібліографічний опис

Кулинич, Богдан Анатолійович. Дослідження фонового електромагнітного поля на частині території Холодногірського району м. Харкова : випускна робота бакалавра, спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали / Б.А. Кулинич ; Науковий керівник М.М. Пеліхатий. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. – 41 с.