Технологія навчання говоріння українською мовою іноземних студентів на початковому етапі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядається технологія навчання говоріння, з точки зору його структури, українською мовою іноземних студентів на початковому етапі навчання. Досліджується вплив парадигматичних та синтагматичних зв’язків на успішне навчання говоріння. Показані прийоми граматичного трансформування, комбінування в процесі формування думки перед її висловленням.

Опис

Technologies of teaching foreign students speaking skills (structural peculiarities) in the Ukrainian language on the initial stage are examined in the article. The influence of paradigm and sintagmatic connections on the successful training of speaking skills is explored. The methods of grammatical transformation, combining in the process of forming the idea before expressing it are researched.

Ключові слова

teaching technology, vocal activity, structure of speaking, paradigm, технология обучения, речевая деятельность, структура говорения, парадигматические связи, синтагматические связи, технологія навчання, мовленнєва діяльність, структура говоріння, парадигматичні зв’язки, синтагматичні зв’язки, sintagmatic connections

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 16