Методика розслідування терористичного акту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

In the dissertation on the basis of conceptual bases of criminological science, the analysis of norms of the current legislation and modern practice of its application, the number of theoretical problems and practical recommendations concerning pre-judicial investigation of the terrorist act which have value for development of criminological techniques, the theory of criminal procedure and practical activity of law enforcement agencies is formulated and substantiated.

Опис

У дисертації на підставі концептуальних основ криміналістичної науки, аналізу норм чинного законодавства і сучасної практики його застосування, сформульовано та обґрунтовано низку теоретичних проблем та практичних рекомендацій щодо досудового розслідування терористичного акту, які мають значення для розвитку криміналістичних методик, теорії кримінального процесу та практичної діяльності правоохоронних органів.

Ключові слова

досудове розслідування, тероризм, терористичний акт, протидія, криміналістична характеристика злочинів, слідчо-оперативна група, групова (бригадна) організація розслідування, слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, тактичні операції, судові експертизи, pre-trial investigation, terrorism, terrorist act, counteraction, forensic characterization of crimes, investigative task force, group (brigade) organization of investigation, investigative (search) actions, covert investigative (search) actions, tactical operations, forensic examinations

Бібліографічний опис

Попов, Володимир Юрійович. Методика розслідування терористичного акту : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 081 – Право (галузь знань – 08 Право). – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021. - 255 с.

Зібрання