Структурно-семантичні особливості відносних прикметників як об’єкт науково-теоретичного вивчення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано різноманітні погляди мовознавців на диференціацію прикметників сучасної української мови. Простежено закономірності зміни семантико-граматичних властивостей ад’єктивів унаслідок їхнього переходу з одного лексико-граматичного розряду до іншого. З’ясовано семантико-словотвірні особливості відносних прикметників та способи й засоби їхнього творення. Various linguists’ approaches to the differentiation of modern Ukrainian adjectives have been analyzed. The regularities of changes in semantic and grammatical properties of adjectives as a result of their transition from one lexical and grammatical category to another have been presented. The most common ways of word formation of relative adjectives, means and methods of their forming have been identified.

Опис

Новікова Євгенія Борисівна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

відносний прикметник, ад’єктив, семантико-словотвірні особливості, лексико-граматичні розряди, relative adjective, semantic and derivational features, lexical and grammatical categories

Бібліографічний опис

Новікова Є.Б. Структурно-семантичні особливості відносних прикметників як об’єкт науково-теоретичного вивчення / Є.Б. Новікова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 235–239.