Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи : міжнародна інтернет-конференція (2 ; 2023 ; Харків) : збірник тез доповідей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Збірник складають тези доповідей, у яких розглянуто актуальні напрямки формальної та неформальної освіти у заповідній справі; проблеми та перспективи розвитку заповідної справи Україні і світі в умовах глобальних кліматичних змін; моніторингу довкілля: сучасний стан, перспективи та міжнародний досвід; вплив військових дій на довкілля та шляхи повоєнної ревіталізації природних комплексів; освітні інновації у моніторингу стану навколишнього середовища.

Опис

Тези ІІ Міжнародної Інтернет-конференції (23 березня 2023 року, м. Харків, Україна)

Ключові слова

зелена інфраструктура, міський ландшафт, навколишнє середовище, забруднення, вплив, небезпечні зони, вибухонебезпечні предмети, збитки, екологічна безпека, глобальне потепління, охоронювані території, ерозія, природний заповідник, оптимізація, ландшафт, стійкість, комфортна погода

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи = Current issues of formal and non-formal education in environmental monitoring and conservation : міжнародна інтернет-конференція (2 ; 2023 ; Харків) : збірник тез доповідей. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023. – 199 с. (PDF)