Основи рекламної діяльності: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика»

Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

У навчальному посібнику подано цілісне уявлення про рекламну діяльність, вміщено основні положення щодо її виникнення та еволюції, провідних форм і різновидів на сучасному етапі. Усі питання викладені з урахуванням специфіки журналістської творчості у рамках рекламної діяльності, виклад матеріалу ґрунтується на новітніх концепціях українського та зарубіжного журналістикознавства. Найважливіші теми містять завдання для підготовки до практичних занять. Також у посібнику викладена програма творчої майстерні з курсу «Основи рекламної діяльності», пропонованої студентам як спецкурс. Видання призначене для студентів зі спеціальності «Журналістика» й відбиває основні положення навчального курсу «Основи рекламної діяльності», передбаченого державним освітнім стандартом з відповідної спеціальності.

Опис

Ключові слова

рекламна діяльність, журналістика, методичні матеріали

Бібліографічний опис

Хавкіна Л. М. Основи рекламної діяльності: Методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика». – Вид. 2, доп. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 56 с.