«Вальдшнепи» М. Хвильового та романи Ф. Достоєвського: інтертекстуальний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена аналізові образу Дмитрія Карамазова з «Вальдшнепів» М. Хвильового у контексті романів Ф. Достоєвського. За допомогою інтертекстуального та автотекстуального аналізу з’ясовується суть злочину та можливі варіанти покарання людей Карамазівського типу. The article is devoted to the analysis of an image of Dmitry Karamazov from N. Hvylevoy's «Woodcocks» in a context of the novels of F. Dostoevsky. With the help of intertextual and the autotextual analysis the essence of «crime» and possible variants of the punishment of people of the Karamazov’s type is found out.

Опис

Зенгва Вікторія Олександрівна, аспірантка кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

персонаж, інтертекстуальний зв’язок, автотекстуальний зв’язок

Бібліографічний опис

Зенгва В.О. «Вальдшнепи» М. Хвильового та романи Ф. Достоєвського: інтертекстуальний аспект / Зенгва В.О. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2011. – № 936, вип. 61. – С.271-275