«Занурення» як прояв мотиву прагнення героя до невідомого світу (поезія Володимира Свідзінського)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

The paper is devoted to the analysis of the "submersion» in Volodymyr Svidzin-skij's poems as an exhibition of the motif of the trend to an unknown world. The "submersion» in water is investigated. The space of water is a secret substance. It is a scare place and a symbol of cleaning, indication of introversion of lyric hero and the synonym of his essence. The conclusion is made that the modeling of the half-playing situation and the smearing of the borders of oppositions' components characterize the wishing world in the poetry of V. Svidzinskij.

Опис

Статтю присвячено аналізу концепту «занурення» як прояву прагнення героя до невідомого світу (у поезіях Володимира Свідзінського). Досліджено тему занурення у воду як таємничу субстанцію, межу двох світів. Вода є лякаючим простором і символом очищення, маркером самозаглиблення, синонімом сутності героя. Зроблено висновок, що через моделювання напівігрових ситуацій, розмивання меж і значень компонентів звичних опозицій автор окреслює характер світу, бажаного для ліричного героя. У такий спосіб краще стає зрозумілим і характер художнього світу В. Свідзінського.

Ключові слова

занурення, мотив, опозиція, казка, таємниця, сонет

Бібліографічний опис

Тимченко А.О. «Занурення» як прояв мотиву прагнення героя до невідомого світу (поезія Володимира Свідзінського) / Антоніна Олександрівна Тимченко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2009. – № 843. Сер. : Філологія. – Вип. 55. – С. 185–189