Вміст важких металів в грунтах і овочевій продукції вирощенних на території Київського району м. Харкова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Досліджується проблема забруднення важкими металами ґрунтів на різних геоморфологічних рівнях та вирощеної овочевої продукції (томати, перець, морква, огірки). Визначено, що рослинна продукція по різному накопичує важкі метали у різних органах. Значний вміст важких металів у ґрунтах та рослинній продукції свідчить про наявність техногенного забруднення. Це, насамперед, автотранспорт, використання засобів хімізації та несанкціоновані звалища. Исследуется проблема загрязнения тяжелыми металлами почв на разных геоморфологических уровнях и выращенной овощной продукции (томаты, перец, морковь, огурцы). Установлено, что растительная продукция по-разному накапливает тяжелые металлы в разных органах. Значительное содержание тяжелых металлов в почвах и растительной продукции свидетельствует о наличии техногенного загрязнения изучаемой территории. Это, в первую очередь, автотранспорт, использование средств химизации и несанкционированные свалки.

Опис

Ключові слова

ґрунти, рослинна продукція, важкі метали, геоморфологічні рівні

Бібліографічний опис

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна