Грунтознавство

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство» забезпечує можливість формування студентами системи знань щодо екологічних умов формування, структури ґрунтового покриву України, а також ґрунтів світу, знайомство з географією поширення та властивостями основних типів ґрунтів.

Опис

Дисципліна знайомить майбутніх фахівців з історією розвитку науки про ґрунт, з умовами та факторами, що впливають на формування ґрунтового профілю, на властивості ґрунтів та їх продуктивність, закладає основи екології ґрунтів та раціонального використання ґрунтів, створення системи моніторингу ґрунтів. Одними з центральних є питання, пов’язані з вивченням хімічного складу мінеральної та органічної речовин ґрунту, водно-фізичних, фізико-хімічних властивостей ґрунту, географії та характеристики основних типів ґрунтів України.

Ключові слова

природничі науки, грунтознавство, екологія

Бібліографічний опис

Балюк С.А. Грунтознавство: Навчальна програма нормативної дисципліни / С.А. Балюк, В.Ю. Некос //Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Т. А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 – С.96-103.