Двопроменева інтерференція: методичні вказівки до лабораторного практикуму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У методичних вказівках наведені основи теорії двопроменевої інтерференції та методичні інструкції щодо виконання 6 експериментальніх лабораторних робіт з фізичної оптики, що пропонуються до виконання студентам 3 курсу фізичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Ці роботи складають вміст відповідного спеціалізованого лабораторного практикуму на кафедрі фізичної оптики та дають можливість студентам самостійно користуватися здобутими на лекціях та семінарських заняттях теоретичними знаннями, а також придбати практичні навички роботи з оптичними приладами: юстування, оптичні вимірювання. Методичні вказівки можуть бути також корисними для викладачів, співробітників, аспірантів та студентів природознавчих факультетів.

Опис

Методичні вказівки.

Ключові слова

оптика, кафедра физической оптики, интерференция, измерение показателя преломления, интерферометр Жамена, интерферометр Рэлея, метод Обреимова, двулучепреломление

Бібліографічний опис

Двопроменева інтерференція: методичні вказівки до лабораторного практикуму / Укл.: М.О.Макаровський, О.П.Овчаренко. - Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. - 60с.