Методика розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-11-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється у розробленні окремої криміналістичної методики розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції. Автором проаналізовано наукові підходи щодо розуміння сутності криміналістичної характеристики злочинів та її структурної побудови. Криміналістичну характеристику прийняття пропозиції, обіцянки або содержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції розглянуто як систему узагальнених даних про типові ознаки цього різновиду кримінального правопорушення, які мають криміналістичне значення. До її структури віднесено предмет неправомірної вигоди, обстановку кримінального правопорушення, його способи та сліди, особу набувача неправомірної вигоди та її надавача.

Опис

Ключові слова

корупція, неправомірна вигода, досудове розслідування, криміналістична методика, криміналістична методика, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції, корупційне кримінальне правопорушення

Бібліографічний опис

Таркан, Олександр Миколайович. Методика розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 081 – право (галузь знань – 08 Право). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 244 с.

Зібрання