Подвійні сексуальні стандарти подружжя як чинник незадоволеності шлюбом

Анотація

Статтю присвячено визначенню особливостей впливу подвійних сексуальних стандартів подружжя на рівень задоволеності шлюбом. Описано феномен гендерної поблажливості, сутність якого полягає у більш позитивному ставленні суб’єкта до поведінки особи іншої статі. Показано, що загалом подвійні сексуальні стандарти чинять негативний вплив на задоволеність шлюбом, адже вони порушують справедливість та рівність стосунків між чоловіком та дружиною, унеможливлюють побудову партнерських відносин, які притаманні сучасній егалітарній сім’ї. Водночас, визначено позитивну функцію таких стандартів – стабілізація сімейної системи.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology::Applied psychology, подвійні сексуальні стандарти, задоволеність шлюбом, сімейна система, соціальне конструювання гендеру, гендерні особливості

Бібліографічний опис

Зімовін О.І. Подвійні сексуальні стандарти подружжя як чинник незадоволеності шлюбом / О.І. Зімовін, Ю.О. Щербунова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. - Вип. 1, Том 2. - 2018. - С. 131-136.