Формування громадянської позиції майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування громадянської позиції майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки. На основі аналізу наукової літератури визначено сутність понять «позиція», «громадянськість», «громадянська позиція». Схарактеризовано структуру та зміст громадянської позиції майбутнього вчителя. Уточнено критерії й показники для визначення рівнів сформованості громадянської позиції студентів педагогічних спеціальностей. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування громадянської позиції майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки.

Опис

Ключові слова

громадянська позиція, майбутній учитель, професійна підготовка, громадські цінності, суспільно корисна діяльність, гражданская позиция, будущие учителя, профессиональная подготовка, гражданские ценности, общественно полезная деятельность, civil position, future teacher, professional training, civil values, socially useful activities

Бібліографічний опис

Павленко М. А. Формування громадянської позиції майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. - Харків, 2016. - 20 с.