Homo Byzantinus, або Людина, яка створила Візантійський Всесвіт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України

Анотація

Рецензія на книгу: Мир Александра Каждана: К 80-летию со дня рождения / Отв. ред. А. А. Чекалова. – СПб.: Алетейя, 2003. – 623, ІІ с. (Серия «Византийская библиотека. Исследования»)

Опис

Ключові слова

Каждан А.П., візантиністика, рецензія

Бібліографічний опис

Домановський А.М. HOMO BYZANTINUS, або Людина, яка створила Візантійський Всесвіт / А.М. Домановський // Східний світ. The World of Orient. – 2005. - № 2. – С. 151-159.